Điều kiện hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

Ngày hỏi:30/12/2017

Điều kiện hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ được quy định như thế nào? Xin chào Ban Biên tập. Tôi tên Trần Thị Trang, hiện nay tôi đang sinh sống và làm việc tại Quận 3, Tp.HCM. Tôi cần nghiên cứu một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực y tế. Ban Biên tập cho tôi hỏi: Điều kiện hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời của Ban Biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn.      

  • Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 17/2014/TT-BYT về việc cấp giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ và việc huấn luyện sơ cấp cứu chữ thập đỏ do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành thì Điều kiện hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ được quy định như sau:

   1. Cơ sở vật chất:

   a) Có địa điểm cố định, có phòng sơ cấp cứu diện tích tối thiểu 6 m2;

   b) Có biển báo, biểu tượng, cờ chữ thập đỏ;

   c) Có số điện thoại liên lạc thường xuyên;

   d) Có sổ ghi chép, phiếu sơ cấp cứu theo mẫu chung của Hội Chữ thập đỏ và sổ ghi chép được lưu trữ tại điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.

   2. Trang, thiết bị sơ cấp cứu:

   a) Bộ nẹp cố định gãy xương;

   b) Bông, băng, băng ga rô, cồn sát trùng, gạc;

   c) Túi cứu thương;

   d) Cáng cứu thương.

   3. Nhân lực: Có tối thiểu 02 tình nguyện viên cấp I làm việc tại điểm.

   4. Phạm vi hoạt động chuyên môn:

   a) Được thực hiện các kỹ thuật sơ cấp cứu theo Danh mục quy định tại Bảng 1 Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này;

   b) Trường hợp điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ có tình nguyện viên cấp II thì được thực hiện các kỹ thuật sơ cấp cứu theo Danh mục quy định tại Bảng 1 và Bảng 2 của Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

   c) Không được sử dụng thuốc trong sơ cấp cứu chữ thập đỏ.

   5. Địa điểm đặt điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ:

   Điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ phải được đặt tại địa điểm phù hợp, có thể đặt tại nhà dân, tại nơi thường xuyên xảy ra tai nạn để kịp thời thực hiện nhanh chóng các hoạt động sơ cấp cứu.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Điều kiện hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 17/2014/TT-BYT.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn