Điều kiện xét chuyển công chức không qua thi tuyển

26/04/2022
Theo phản ánh của ông Nguyễn Thế Ngọc Châu, tháng 7/2003 được sự đồng ý của UBND huyện, ông được Ban Quản lý dự án tuyển dụng vào làm việc nhưng không có quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch viên chức. Tháng 3/2013, ông Châu đã tốt nghiệp và được cấp bằng đại học chuyên môn. Nay, được biết Văn phòng HĐND – UBND huyện có nhu cầu tuyển dụng 1 vị trí phù hợp với chuyên môn của ông, ông Châu có nguyện vọng được chuyển công tác. Ông Châu hỏi, nếu UBND huyện đồng ý tiếp nhận ông sang làm việc tại Văn phòng HĐND-UBND huyện thì ông có được xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển không?
  • Theo khoản 1, khoản 2, Điều 42 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP quy định: Viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự), có trình độ đào tạo, kinh nghiệm công tác và đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, khi cơ quan quản lý, sử dụng công chức có nhu cầu tuyển dụng thì được xét chuyển vào công chức không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật về công chức.

   Viên chức khi được tiếp nhận, bổ nhiệm vào các vị trí việc làm được pháp luật quy định là công chức trong các cơ quan, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội thì phải thực hiện quy trình xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật về công chức; đồng thời quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm là quyết định tuyển dụng.

   Phải có đủ 60 tháng trở lên làm công việc trong ngành cần tuyển

   Điều kiện xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, được hướng dẫn cụ thể tại điểm b, khoản 1, Điều 10, Thông tư số 13/2010/TT-BNV như sau:

   Người có kinh nghiệm công tác được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển, nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

   – Bảo đảm các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức;

   – Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; hiện đang công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển; có thời hạn từ đủ 60 tháng trở lên làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc và nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn); trong thời gian công tác 5 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển hoặc thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều này (trong đó có trường hợp viên chức đã được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch trước ngày 1/7/2003).

   Theo thông tin ông Nguyễn Thế Ngọc Châu cung cấp, vào tháng 7/2003, UBND huyện có công văn chấp thuận cho Ban Quản lý dự án tuyển dụng ông vào làm việc, mà không có quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch viên chức, không ký hợp đồng làm việc, do vậy chưa đủ cơ sở kết luận ông đang là viên chức.

   Nếu có căn cứ cho rằng do có thiếu sót trong thủ tục tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức, nên ông Châu vẫn được xác định là viên chức thì thời điểm tuyển dụng ông vào Ban Quản lý dự án cũng sau ngày 1/7/2003.

   Về trình độ chuyên môn, đến tháng 3/2013, ông mới tốt nghiệp đại học, chưa đủ thời hạn từ đủ 60 tháng trở lên làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học trong ngành, lĩnh vực mà Văn phòng UBND-HĐND huyện cần tuyển.

   Đối chiếu các quy định viện dẫn nêu trên, ông Châu chưa đủ điều kiện xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn