Đoàn khối là gì?

26/04/2022

Theo cơ cấu tổ chức của Đoàn thanh niên thì tôi được biết có đơn vị là Đoàn khối. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi: Đoàn khối là gì? Mong sớm nhận phản hồi. 

  • Tại Phần thứ Tư Hướng dẫn 22HD/TWĐTN năm 2013 thực hiện Điều lệ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, có quy định:

   1- Đoàn khối là một cấp bộ đoàn hoàn chỉnh được thành lập từ cấp huyện trở lên tương ứng với cơ cấu tổ chức của Đảng, do đoàn cấp trên quyết định thành lập.

   Bên cạnh đó, Hướng dẫn cũng có nêu:

   2- Điều kiện thành lập đoàn khối trực thuộc cấp tỉnh trở lên:

   - Có từ 500 đoàn viên trở lên.

   - Có cán bộ đoàn chuyên trách.

   - Có văn phòng làm việc và được cấp nguồn kinh phí hoạt động ổn định.

   3- Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế cơ quan chuyên trách của đoàn khối trực thuộc đoàn cấp tỉnh và cấp huyện do ban thường vụ đoàn cấp trên trực tiếp và cấp ủy đảng cùng cấp quyết định.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn