Đối tượng và điều kiện tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn công chức, viên chức kiểm toán nhà nước ở trong nước

26/04/2022

Đối tượng và điều kiện tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn công chức, viên chức kiểm toán nhà nước ở trong nước được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Lâm Minh, hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại Tp Đà Nẵng, có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là đối tượng và điều kiện tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn công chức, viên chức kiểm toán nhà nước ở trong nước được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! 

  • Đối tượng và điều kiện tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn công chức, viên chức kiểm toán nhà nước ở trong nước được quy định tại Điều 31 Quyết định 1616/QĐ-KTNN năm 2016 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước, cụ thể như sau:

   Ngoài những điều kiện chung quy định tại Điều 30 của Quy chế này, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng phải có các điều kiện phù hợp với tiêu chuẩn ngạch, chức danh như sau:

   1. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn các ngạch kiểm toán viên nhà nước

   a) Ngạch kiểm toán viên

   - Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn Tiền kiểm toán viên: Công chức mới được tuyển dụng hoặc tiếp nhận vào Kiểm toán nhà nước được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm toán.

   - Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn kiểm toán viên: Công chức làm nhiệm vụ kiểm toán đã hoàn thành Chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn Tiền kiểm toán viên.

   b) Ngạch kiểm toán viên chính

   - Công chức đang ở ngạch kiểm toán viên, có thời gian giữ ngạch 02 năm trở lên.

   - Chuyên viên chính và tương đương được phân công làm nhiệm vụ kiểm toán.

   c) Ngạch kiểm toán viên cao cấp

   - Công chức đang giữ ngạch kiểm toán viên chính, có thời gian giữ ngạch 02 năm trở lên.

   - Công chức ở ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương được phân công làm nhiệm vụ kiểm toán.

   d) Đối tượng khác tham gia đào tạo, bồi dưỡng các ngạch kiểm toán viên nhà nước do Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định.

   2. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý

   a) Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp vụ: Công chức, viên chức lãnh đạo cấp vụ hoặc trong diện quy hoạch cấp vụ và tương đương.

   b) Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng: Công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng hoặc trong diện quy hoạch cấp phòng và tương đương.

   3. Đối tượng và điều kiện cử đi bồi dưỡng kiến thức an ninh, quốc phòng

   a) Đối tượng 1: Công chức là Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước

   b) Đối tượng 2: Công chức, viên chức là lãnh đạo cấp vụ và tương đương

   c) Đối tượng 3: Công chức, viên chức là lãnh đạo cấp phòng và tương đương

   d) Đối tượng 4: Công chức, viên chức và Đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

   4. Đối tượng và điều kiện tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng khác phải đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo yêu cầu của từng chương trình đào tạo, bồi dưỡng do Kiểm toán nhà nước quy định.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về đối tượng và điều kiện tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn công chức, viên chức kiểm toán nhà nước ở trong nước. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo tại Quyết định 1616/QĐ-KTNN năm 2016.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn