Đơn giản hóa thủ tục bổ sung, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao, công vụ

26/04/2022

Đơn giản hóa thủ tục bổ sung, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao, công vụ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Thùy Liên. Gần đây, tôi có nghe nói về việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ trong một số lĩnh vực. Tôi đặc biệt quan tâm đến những giấy tờ liên quan đến việc bổ sung, sửa đổi hộ chiếu, Ban biên tập cho tôi hỏi các thủ tục bổ sung, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao, công vụ được đơn giản hóa như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Rất mong nhận được tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! (01658***)

  • Nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục bổ sung, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao, công vụ được quy định tại Tiểu mục 6 Mục I Phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Ngoại giao ban hành kèm theo Nghị quyết 50/NQ-CP năm 2010 như sau:

   - Quy định mẫu Tờ khai đề nghị sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (bao gồm cả việc bổ sung trẻ em dưới 14 tuổi vào hộ chiếu). Nội dung Tờ khai chỉ bao gồm những thông tin thật cần thiết phục vụ cho công tác quản lý và lưu trữ hồ sơ, bỏ quy định phải có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp vì việc này đã được thể hiện qua văn bản đề nghị của cấp có thẩm quyền.

   - Bỏ quy định xuất trình quyết định công nhận giám hộ (nếu có) đối với trẻ em đi thăm, đi theo.

   Trên đây là quy định về nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục bổ sung, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao, công vụ. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị quyết 50/NQ-CP năm 2010.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn