Đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép cho công ty nước ngoài hoạt động về thuốc và nguyên liệu thuốc tại Việt Nam

26/04/2022

Đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép cho công ty nước ngoài hoạt động về thuốc và nguyên liệu thuốc tại Việt Nam được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Yến Hương. Gần đây, tôi có nghe nói về việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ trong một số lĩnh vực. Tôi đặc biệt quan tâm đến những giấy tờ liên quan đến việc cấp giấy phép cho công ty nước ngoài, Ban biên tập cho tôi hỏi thủ tục cấp giấy phép cho công ty nước ngoài hoạt động về thuốc và nguyên liệu thuốc tại Việt Nam được đơn giản hóa như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Rất mong nhận được tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

(huong***@gmail.com)

  • Nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép cho công ty nước ngoài hoạt động về thuốc và nguyên liệu thuốc tại Việt Nam được quy định tại Tiểu mục 8 Mục A Phần XV Phương án đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, ngành do Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết 25/NQ-CP năm 2010 như sau:

   - Về thành phần hồ sơ:

   + Bỏ yêu cầu doanh nghiệp nộp xác nhận số tài khoản hiện hành của doanh nghiệp tại ngân hàng nước sở tại;

   + Thay báo cáo kiểm toán tóm tắt của năm tài chính gần nhất (do một cơ quan kiểm toán độc lập xác nhận) bằng văn bản xác nhận của cơ quan thuế (nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động) về hoạt động hoặc mức thuế thực hiện với nhà nước sở tại 12 tháng liên tục trước tháng nộp hồ sơ đăng ký hoạt động, kèm bản dịch công chứng.

   - Về mẫu đơn: Bổ sung thêm phần tiếng Anh; bỏ bớt 01 nội dung về địa chỉ và điện thoại; bỏ tiểu sử của doanh nghiệp.

   - Giảm thời gian trả kết quả từ 03 tháng xuống 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ theo đúng quy định.

   - Bỏ các quy định sau: tiếp nhận hồ sơ 2 đợt/năm; thời hạn giấy phép hoạt động của doanh nghiệp; điều kiện doanh số kinh doanh về thuốc, nguyên liệu làm thuốc tối thiểu trong năm gần nhất.

   - Pháp lý hóa thủ tục hành chính này.

   Trên đây là quy định về nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép cho công ty nước ngoài hoạt động về thuốc và nguyên liệu thuốc tại Việt Nam. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị quyết 25/NQ-CP năm 2010.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn