Đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm

Ngày hỏi:29/12/2017

Đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Thái Tuấn. Gần đây, tôi có nghe nói về việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ trong một số lĩnh vực. Tôi đặc biệt quan tâm đến những giấy tờ liên quan đến lĩnh vực lao động, Ban biên tập cho tôi hỏi các thủ tục cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm được đơn giản hóa như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Rất mong nhận được tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! (thai_tuan***@gmail.com)

  • Nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm được quy định tại Tiểu mục 6 Mục A Phần VII Phương án đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, ngành do Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết 25/NQ-CP năm 2010 như sau:

   Thủ tục “Cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm” (B-BLD-001794-TT)

   - Về trình tự thực hiện: Quy định bổ sung cơ chế liên thông giữa thủ tục cấp giấy phép giới thiệu việc làm và thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đối với trường hợp doanh nghiệp không chỉ đăng ký hoạt động giới thiệu việc làm trong nước mà còn đăng ký hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc ngược lại. Sử dụng một giấy phép nhưng trong đó ghi rõ được phép hoạt động giới thiệu việc làm và hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đơn vị nào tiếp nhận hồ sơ ban đầu, thì đơn vị đó chịu trách nhiệm chính và làm đầu mối giải quyết cho doanh nghiệp.

   - Về thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời hạn giải quyết xuống 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo đúng quy định.

   - Về yêu cầu, điều kiện: Sửa đổi điều kiện về nhân viên bằng quy định điều kiện đối với người điều hành doanh nghiệp. Giao trách nhiệm và quyền chủ động cho người điều hành doanh nghiệp trong tuyển dụng nhân viên để đảm bảo hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong giới thiệu việc làm.

   - Kết hợp và gắn quy định về địa điểm, trụ sở hoạt động giới thiệu việc làm với địa điểm, trụ sở hoạt động của một văn phòng đại diện hoặc chi nhánh của doanh nghiệp và ghi rõ trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện. Việc thay đổi địa điểm trụ sở hoạt động, yêu cầu doanh nghiệp, ngoài việc phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền còn phải thông báo cho cơ quan cấp giấy phép giới thiệu việc làm và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

   - Trong quá trình thực hiện hoạt động dịch vụ GTVL, doanh nghiệp phải công khai mẫu hợp đồng cung ứng lao động, hợp đồng môi giới lao động do cơ quan quản lý về lao động ban hành.

   Trên đây là quy định về nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị quyết 25/NQ-CP năm 2010.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn