Đơn giản hóa thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

26/04/2022

Đơn giản hóa thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Quốc Thiên. Gần đây, tôi có nghe nói về việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ trong một số lĩnh vực. Tôi đặc biệt quan tâm đến những giấy tờ liên quan đến việc cấp hộ chiếu ngoại giao, Ban biên tập cho tôi hỏi các thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được đơn giản hóa như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Rất mong nhận được tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! (0938***)

  • Nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được quy định tại Tiểu mục 13 Mục I Phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Ngoại giao ban hành kèm theo Nghị quyết 50/NQ-CP năm 2010 như sau:

   - Bổ sung, sửa đổi quy định về thành phần hồ sơ đối với người thuộc diện quy định tại điểm 1.a mục V của Thông tư 02/2008/TT-BNG như sau: "Cơ quan cử hoặc quyết định cho tiếp tục công tác ở nước ngoài của người đề nghị thuộc diện quy định tại điểm 1.a Mục V Thông tư này gửi văn bản đáp ứng các yêu cầu quy định tại điểm 3 Mục III Thông tư cho cơ quan đại diện hoặc cho Bộ Ngoại giao để thông báo cho cơ quan đại diện".

   - Quy định mẫu Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở nước ngoài để phù hợp với mục đích yêu cầu của từng loại công việc (không chung với Tờ khai đề nghị cấp, gia hạn bổ sung, sửa đổi hộ chiếu hiện nay).

   - Bỏ phần xác nhận trong Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

   Trên đây là quy định về nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị quyết 50/NQ-CP năm 2010.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn