Đơn giản hóa thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ giữa người nhận đã hoặc chưa thành niên và người được nhận là công dân VN tạm trú ở nước ngoài

26/04/2022

Đơn giản hóa thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ giữa người nhận đã hoặc chưa thành niên và người được nhận là công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Mai Nguyễn. Gần đây, tôi có nghe nói về việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ trong một số lĩnh vực. Tôi đặc biệt quan tâm đến những giấy tờ liên quan đến việc nhận cha, mẹ giữa người nhận đã hoặc chưa thành niên và người được nhận là công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài, Ban biên tập cho tôi hỏi các thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ giữa người nhận đã hoặc chưa thành niên và người được nhận là công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài được đơn giản hóa như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Rất mong nhận được tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! (tracy***@gmail.com)

  • Nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ giữa người nhận đã hoặc chưa thành niên và người được nhận là công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài được quy định tại Tiểu mục 29 Mục I Phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Ngoại giao ban hành kèm theo Nghị quyết 50/NQ-CP năm 2010 như sau:

   Nhóm thủ tục: Đăng ký việc nhận cha, mẹ giữa người nhận đã thành niên và người được nhận là công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài -B-BNG-076757-TT; Đăng ký việc nhận cha, mẹ giữa người nhận chưa thành niên và người được nhận là công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài -B-BNG-076790-TT

   - Bổ sung, sửa đổi mẫu Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ: thêm mục các giấy tờ, tài liệu kèm theo để làm bằng chứng (nếu có) để cơ quan giải quyết biết được bằng chứng kèm theo là gì (có đồ vật không thể lưu cùng hồ sơ).

   - Sửa đổi quy định về thời hạn giải quyết như sau: "Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 15 ngày làm việc".

   Trên đây là quy định về nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ giữa người nhận đã hoặc chưa thành niên và người được nhận là công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị quyết 50/NQ-CP năm 2010.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn