Đơn giản hóa thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự, Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu tại các cơ quan

26/04/2022

Đơn giản hóa thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự, Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu tại các cơ quan được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Nguyễn Thành. Gần đây, tôi có nghe nói về việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ trong một số lĩnh vực. Tôi đặc biệt quan tâm đến những giấy tờ liên quan đến việc hợp pháp hóa lãnh sự, Chứng nhận lãnh sự, Ban biên tập cho tôi hỏi các thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự, Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu tại các cơ quan được đơn giản hóa như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Rất mong nhận được tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! (01682***)

  • Nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự, Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu tại các cơ quan được quy định tại Tiểu mục 8 Mục I Phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Ngoại giao ban hành kèm theo Nghị quyết 50/NQ-CP năm 2010 như sau:

   Nhóm các thủ tục: Hợp pháp hóa lãnh sự, Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu tại các cơ quan ở trong nước -B-BNG-075408-TT; Hợp pháp hóa lãnh sự, Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu ở cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài -B-BNG-078632-TT

   a) Thay thế thủ tục hành chính được quy định trong Thông tư số 01/1999/TT-BNG ngày 03/6/1999 của Bộ Ngoại giao bằng thủ tục hành chính về Hợp pháp hóa lãnh sự và Chứng nhận lãnh sự được quy định trong Nghị định của Chính phủ về Hợp pháp hóa lãnh sự và Chứng nhận lãnh sự theo các tiêu chí sau:

   - Phù hợp với tình hình thực tế của Việt Nam, tiếp cận với quy định pháp luật và thực tiễn quốc tế, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan liên quan, trình tự thủ tục rõ ràng.

   - Các mẫu đơn, tờ khai, yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính sẽ được nghiên cứu sửa đổi theo hướng đơn giản hóa và ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định của Bộ Ngoại giao.

   - Bổ sung quy định về việc nhận giải quyết hợp pháp hóa, chứng nhận lãnh sự và trả kết quả qua đường bưu điện.

   - Bỏ quy định việc hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự bao hàm cả chứng thực về nội dung.

   b) Quy định rõ trong Nghị định của Chính phủ về Hợp pháp hóa và Chứng nhận lãnh sự các nội dung sau:

   - Khái niệm về hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự như quy định trong khoản 8 điều 8 Luật CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI số 33/2009/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2009 và có hiệu lực từ ngày 2/9/2009. (Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu của nước ngoài được cơ quan hoặc người có thẩm quyền của quốc gia tiếp nhận công chứng, chứng thực để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam; chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu được cơ quan hoặc người có thẩm quyền của Việt Nam công chứng, chứng thực để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại quốc gia tiếp nhận).

   - Phân định trách nhiệm của cá nhân và cơ quan nhà nước đối với các loại giấy tờ, tài liệu được hợp pháp hóa lãnh sự và chứng nhận lãnh sự: "Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự và chứng nhận lãnh sự trên cơ sở đối chiếu chữ ký, con dấu trên giấy tờ, tài liệu với mẫu chữ ký, con dấu của người và cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài và Việt Nam đã được chính thức thông báo và không chịu trách nhiệm về mục đích sử dụng của giấy tờ, tài liệu được hợp pháp hóa lãnh sự và chứng nhận lãnh sự". Qua đó, bỏ yêu cầu xuất trình giấy ủy nhiệm đối với người làm thay và khai báo mục đích sử dụng giấy tờ tài liệu khi người dân có yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự và chứng nhận lãnh sự.

   - Cơ quan cấp giấy tờ, tài liệu cho công dân chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và thể thức phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

   - Công dân được cấp giấy tờ, tài liệu chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc quản lý, sử dụng giấy tờ, tài liệu đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự và chứng nhận lãnh sự.

   - Thay mẫu "Phiếu đề nghị" bằng việc ban hành mẫu "Tờ khai nộp hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự và chứng nhận lãnh sự". Nội dung mẫu Tờ khai chỉ cần nêu thông tin của người nộp hồ sơ (họ tên, số CMND hoặc hộ chiếu, địa chỉ liên hệ) và số lượng, chủng loại giấy tờ nộp cho cơ quan thực hiện việc hợp pháp hóa và chứng nhận lãnh sự.

   - Bỏ yêu cầu điều kiện về việc giải thích hoặc xuất trình giấy tờ khác để chứng minh mục đích sử dụng của giấy tờ, tài liệu được hợp pháp hóa lãnh sự hoặc chứng nhận lãnh sự.

   - Bỏ yêu cầu nộp bản sao hoặc bản chụp giấy tờ tùy thân (chỉ cần xuất trình bản chính để đối chiếu với Tờ khai khi nộp hồ sơ).

   - Sửa đổi quy định về mức thu lệ phí ở trong nước: áp dụng một mức lệ phí chung là 30.000 VND cho tất cả các mẫu hợp pháp hóa lãnh sự và chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu.

   Trên đây là quy định về nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự, Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu tại các cơ quan. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị quyết 50/NQ-CP năm 2010.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn