Đơn giản hóa thủ tục thành lập trung tâm giới thiệu việc làm do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW quyết định thành lập

Ngày hỏi:29/12/2017

Đơn giản hóa thủ tục thành lập trung tâm giới thiệu việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW quyết định thành lập được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Quốc Hưng. Gần đây, tôi có nghe nói về việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ trong một số lĩnh vực. Tôi đặc biệt quan tâm đến những giấy tờ liên quan đến lĩnh vực lao động, Ban biên tập cho tôi hỏi các thủ tục thành lập trung tâm giới thiệu việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW quyết định thành lập được đơn giản hóa như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Rất mong nhận được tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! (0937***)

  • Nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục thành lập trung tâm giới thiệu việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW quyết định thành lập được quy định tại Tiểu mục 5 Mục A Phần VII Phương án đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, ngành do Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết 25/NQ-CP năm 2010 như sau:

   Thủ tục “Thành lập trung tâm giới thiệu việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW quyết định thành lập” (B-BLD-060121-TT)

   - Bỏ quy định về việc thành lập trung tâm giới thiệu việc làm, nghiên cứu phương pháp để duy trì và quản lý tốt các Trung tâm giới thiệu việc làm đã được thành lập và đang hoạt động.

   - Nghiên cứu bổ sung quy định về việc chuyển các Trung tâm giới thiệu việc làm hiện có thuộc loại hình đơn vị sự nghiệp sang loại hình cung ứng dịch vụ ngoài công lập để tập thể hoặc cá nhân quản lý và hoàn trả vốn cho Nhà nước. Theo đó, Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm giới thiệu việc làm được quyền quyết định việc chuyển đổi sang loại hình hoạt động cung ứng dịch vụ ngoài công lập. Thời gian để thực hiện chuyển đổi tiến hành trong năm (05) năm, Nhà nước có cơ chế, chính sách phù hợp với các tổ chức này, cụ thể gồm:

   - Ưu đãi về thuế;

   - Được thu phí, lệ phí theo quy định của nhà nước;

   - Được liên doanh, liên kết để thực hiện các hoạt động liên quan đến GTVL;

   - Được nhà nước cấp kinh phí trong các trường hợp, như:

   + Thực hiện các nhiệm vụ do Nhà nước đặt hàng;

   + Hỗ trợ thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ về hoạt động GTVL;

   + Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về GTVL;

   + Thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho người lao động; tư vấn, giới thiệu việc làm, dạy nghề cho người lao động trong diện chính sách;

   + Các khoản tài trợ, hỗ trợ lãi suất.v.v..

   Trên đây là quy định về nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục thành lập trung tâm giới thiệu việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW quyết định thành lập. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị quyết 25/NQ-CP năm 2010.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn