Đơn giản hóa thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

26/04/2022

Vừa qua, tôi có nghe thông tin Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định về hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đối với người có công với cách mạng và con của họ. Đề nghị Trung tâm cho biết quy định mới này có gì thay đổi so với trước đây về đối tượng và trình tự, thủ tục?


  • Ngày 28/09/2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 36/2015/TT-BLTBXH hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ (gọi tắt là Thông tư số 36) theo hướng mở rộng đối tượng áp dụng và đơn giản hóa thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi.
   Mở rộng đối tượng áp dụng chế độ ưu đãi
   Theo quy định trước đây, chế độ ưu đãi trong giáo dục chỉ áp dụng đối tượng học sinh, sinh viên:
   - Con của người có công với cách mạng (đối tượng là học sinh) đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
   - Người có công với cách mạng và con của họ (đối tượng là sinh viên) đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có khóa học từ 01 năm trở lên hoặc cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
   Nay Thông tư 36 đã mở rộng thêm đối tượng là học sinh đang học tại các cơ sở giáo dục thường xuyên (chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông), trường năng khiếu, trường lớp dành cho người khuyết tật thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
   Thông tư còn nêu rõ không áp dụng chế độ ưu đãi giáo dục, đào tạo đối với học sinh, sinh viên thuộc diện ưu đãi của người có công bị đình chỉ chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
   Về hồ sơ, trình tự, thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi
   Theo Thông tư 36 thì người có công với cách mạng hoặc con của người có công đủ điều kiện được hưởng chế độ được Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh, thành phố ra Quyết định cho hưởng chế độ ưu đãi thay vì cấp Sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo như trước đây.
   Trình tự, thủ tục: Người có công hoặc con của người có công lập 01 bộ hồ sơ gồm:
   + Tờ khai đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo (theo mẫu);
   + Giấy xác nhận của cơ sở giáo dục (theo mẫu).
   Gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người có công vào mỗi năm học hoặc đầu khóa học.
   Thời hạn giải quyết chế độ ưu đãi:
   + Thời hạn xác nhận các yếu tố trong tờ khai khai và lập danh sách của Ủy ban nhân dân xã là 3 ngày làm việc;
   + Thời hạn tiến hành thẩm định hồ sơ, lập danh sách của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là 5 ngày làm việc;
   + Thời gian kiểm tra danh sách, đối chiếu với hồ sơ người có công, ra Quyết định giải quyết chế độ ưu đãi đối với các trường hợp đủ điều kiện hưởng chế độ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là 5 ngày làm việc.
   Người có công với cách mạng hoặc con của người có công với cách mạng gửi giấy xác nhận là học sinh, sinh viên của cơ sở giáo dục đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để nhận trợ cấp ưu đãi theo quy định của pháp luật.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Thông tư số 36/2015/TT-BLĐTBXH Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn