Đơn giản hóa thủ tục xuất khẩu nguyên liệu đặt gia công ở nước ngoài

Ngày hỏi:21/04/2018

Đơn giản hóa thủ tục xuất khẩu nguyên liệu đặt gia công ở nước ngoài được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Hoàng Nam. Gần đây, tôi có nghe nói về việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ trong một số lĩnh vực. Tôi đặc biệt quan tâm đến những giấy tờ liên quan đến thủ tục xuất khẩu nguyên liệu đặt gia công ở nước ngoài, Ban biên tập cho tôi hỏi thủ tục này được đơn giản hóa như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Rất mong nhận được tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

(nam***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục xuất khẩu nguyên liệu đặt gia công ở nước ngoài được quy định tại Tiểu mục 9 Mục C Phần I Phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2010 như sau:

   a) Đổi tên thủ tục thành: Thủ tục xuất khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng hóa đặt gia công ở nước ngoài

   b) Mở rộng khai hải quan điện tử theo lộ trình quy định tại Quyết định số 103/2009/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

   c) Về thành phần hồ sơ:

   - Cụ thể hóa quy định về "Các chứng từ khác phải có theo quy định của pháp luật liên quan" trong Điểm c3 Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2009.

   - Bổ sung quy định yêu cầu người khai hải quan xuất trình "Giấy chứng nhận về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm dịch" đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật.

   - Bổ sung quy định cho phép người khai hải quan chậm nộp "Giấy chứng nhận về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm dịch" nếu người khai hải quan chưa thể có giấy này ngay. Đồng thời, bổ sung quy định trách nhiệm của các bên (hải quan, doanh nghiệp, cơ quan kiểm tra chất lượng) trong các trường hợp:

   + Doanh nghiệp quá thời hạn được chậm nộp chứng từ mà không đến nộp.

   + Cơ quan liên quan thông báo hàng không đủ tiêu chuẩn nhập khẩu.

   d) Xây dựng cơ chế liên thông với các bộ, ngành liên quan: chuẩn bị dự thảo các quy định về cơ chế liên thông để áp dụng khi Việt Nam xây dựng xong cơ chế một cửa quốc gia kết nối 3 đến 5 Bộ, ngành (theo lộ trình cam kết khi tham gia cơ chế một cửa ASEAN là đến năm 2012).

   Trên đây là quy định về nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục xuất khẩu nguyên liệu đặt gia công ở nước ngoài. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2010.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn