Dự toán tính theo tập đơn giá xây dựng công trình

26/04/2022
Bạn: Trần Minh Lượng Hỏi: Kính gửi Sở xây dựng tỉnh Phú Thọ! Đơn vị chúng tôi thi công công trình các nhà ga tại tỉnh Phú Thọ năm 2012. Tuy nhiên dự toán tính theo đơn giá 3571/2006 (mức lương 450.000). Khi bù giá nhân công theo văn bản số 4672/UBND - KT1 ngày 19/12/2011 về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011 theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ - CP chỉ điều chỉnh cho các tập đơn giá 377/2008 (mức lương 540.000). Vì vậy nhân viên bên Chủ đầu tư chỉ điều chỉnh hệ số theo công văn 377, còn hệ số từ mức lương năm 2006 lên mức lương năm 2008 không được điều chỉnh (họ nói không có cơ sở vì không có văn bản hướng dẫn). Xin Quý Sở giải đáp vấn đề này hộ chúng tôi: cách họ làm là đúng hay sai? Nếu sai thì phải điều chỉnh như thế nào? Xin cảm ơn
    • Dự toán tính theo tập đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 3571/QĐ-UBND ngày 26/12/2006 của UBND tỉnh Phú Thọ. Việc điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công mức lương từ 450.000 đồng lên 540.000 đồng. Đề nghị nghiên cứu các quy định tại Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/11/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình./.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn