Được miễn sinh hoạt Đảng có được xét tặng Huy hiệu Đảng không?

26/04/2022

Bố tôi đã có 30 năm tuổi đảng, tuy nhiên trong đó có thời gian 10 năm được miễn sinh hoạt đảng vì ốm đau. Vậy nếu bố tôi mất thì có được xét tặng Huy hiệu Đảng không?

  • Theo Tiểu mục 27.3 Mục 27 Quy định 29-QĐ/TW năm 2016 quy định về tiêu chuẩn, đối tượng tặng Huy hiệu Đảng như sau:

   Những đảng viên hoạt động cách mạng lâu năm, giữ gìn được tư cách đảng viên, có đủ 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm, 70 năm, 75 năm, 80 năm, 85 năm, 90 năm tuổi đảng trở lên thì được tặng Huy hiệu Đảng. Đảng viên đã từ trần, nếu thời gian tham gia sinh hoạt đảng có đủ tuổi đảng như nêu trên thì được truy tặng Huy hiệu Đảng. Tại thời điểm xét tặng Huy hiệu Đảng, đảng viên bị kỷ luật về Đảng từ hình thức cảnh cáo trở lên thì chưa được xét tặng; sau 6 tháng (đối với kỷ luật cảnh cáo), 1 năm (đối với kỷ luật cách chức), nếu sửa chữa tốt khuyết điểm sẽ được xét tặng Huy hiệu Đảng. Đảng viên bị bệnh nặng có thể được xét tặng Huy hiệu Đảng sớm, nhưng thời gian xét tặng sớm không được quá một năm so với thời gian quy định.

   Mà theo Tiểu mục 7.2 Mục 7 Quy định 29-QĐ/TW năm 2016, Đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng có quyền hạn và trách nhiệm sau:

   - Được dự đại hội đảng viên; được cung cấp thông tin theo quy định tại Mục 2.1 nếu đảng viên đó có yêu cầu.

   - Được xét tặng Huy hiệu Đảng khi có đủ tiêu chuẩn.

   - Được miễn đánh giá chất lượng đảng viên trong thời gian được miễn công tác và sinh hoạt đảng.

   - Bản thân phải gương mẫu và vận động gia đình chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, nếu vi phạm kỷ luật đảng thì xử lý kỷ luật như đối với đảng viên đang sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Đảng.

   => Theo quy định này, Đảng viên được miễn sinh hoạt Đảng vẫn được xét tặng Huy hiệu Đảng khi có đủ tiêu chuẩn.

   Như vậy, bố bạn đã có đủ 30 năm tuổi đảng, trong đó có 10 năm được miễn sinh hoạt đảng thì vẫn được xét tặng Huy hiệu Đảng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn