Được quyết định không có tội thì có được đăng ký ngạch sĩ quan dự bị không?

26/04/2022

Tôi đáp ứng các điều kiện và thuộc đối tượng đăng ký ngạch sĩ quan dự bị nhưng tôi bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nay tôi được tuyên bố không có tội thì có được đăng ký ngạch sĩ quan dự bị theo quy định mới không?

  • Điểm a Khoản 2 Điều 9 Nghị định 78/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 19/8/2020) quy định:

   Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì không được đăng ký ngạch sĩ quan dự bị.

   Khoản 3 Điều này quy định:

   Đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều này, có quyết định của cơ quan có thẩm quyền là không có tội, thì được đăng ký vào ngạch sĩ quan dự bị.

   Như vậy, nếu bạn bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng đã có quyết định của cơ quan có thẩm quyền là không có tội thì được đăng ký vào ngạch sĩ quan dự bị.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn