Giá trị phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

26/04/2022

Cho hỏi, các phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia có giá trị như thế nào? Nhờ hỗ trợ theo quy định mới, xin cảm ơn.

  • Giá trị phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ, Điều 42 Quy chế quản lý, vận hành, khai thác cổng dịch vụ công quốc gia ban hành kèm theo Quyết định 31/2021/QĐ-TTg (Có hiệu lực từ ngày 09/12/2021) quy định về giá trị phản ánh, kiến nghị như sau:

   1. Nội dung phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân và trả lời của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên Cổng Dịch vụ công quốc gia có giá trị như văn bản giấy.

   2. Các hoạt động, nội dung thực hiện tiếp nhận, phối hợp và xử lý phản ánh, kiến nghị của cơ quan tiếp nhận và cơ quan xử lý trên Cổng Dịch vụ công quốc gia có giá trị như văn bản giấy.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn