Giải quyết khi bị cắt phụ cấp thu hút nhưng không rõ lý do

26/04/2022

Giải quyết khi bị cắt phụ cấp thu hút nhưng không rõ lý do. Tôi công tác ở trạm y tế xã thuộc xã 135 vùng đặc biệt khó khăn.tôi đã công tác 4 năm và hưởng thu hút 4 năm rồi. Nhưng tới đầu năm 2016 chúng tôi bị cắt mất 2 tháng là tháng 1 và tháng 2. Tới tháng thứ 3 được lĩnh tiếp tới hiện tại và không được truy lĩnh 2 tháng 1 và tháng 2. chúng tôi có hỏi kế toán trên đơn vị và được trả lời là bị cắt thu hút 2 tháng đấy và không được hưởng 2 tháng đấy nữa. Vậy tôi xin hỏi chúng tôi có được hưởng 2 tháng 1 và 2 năm 2016 không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  • Điều 2 Nghị định 116/2010/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/03/2011 đến hiện nay vẫn đang còn hiệu lực có quy định về đối tượng được áp dụng nghị định này như sau:

   Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm:

   1. Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn

   2. Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;

   3. Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này.

   Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này bao gồm người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

   Điều 4 Nghị định 116/2010/NĐ-CP quy định về phụ cấp thu hút như sau:

   1. Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có.

   2. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau:

   a) Nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành;

   b) Nếu đến công tác sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

   Như vậy, bạn đang làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đó là vùng 135 và được hưởng thu hút 4 năm, tuy nhiên có tháng 1, 2 năm 2016 là không được hưởng là không đúng với quy định của Nghị định 116/2010/NĐ-CP, trừ trường hợp nếu như tháng 1, 2 năm 2016 nơi bạn công tác không được xem là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì mới không được hưởng. Nếu như không thuộc trường hợp tháng 1, 2 năm 2016 nơi bạn công tác không được xem là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì bạn có thể làm đơn đề nghị trả lời về việc tháng 1, 2 năm 2016 tại sao không được hưởng phụ cấp thu hút tới Trưởng trạm y tế xã bạn để được giải thích rõ.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về giải quyết khi bị cắt phụ cấp thu hút nhưng không rõ lý do. Bạn nên tham khảo chi tiết Nghị định 116/2010/NĐ-CP để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn