Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phúc khảo bài thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước

26/04/2022

Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phúc khảo bài thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Mai Loan, hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại Tp Hải Phòng, vì nhu cầu tìm hiểu, tôi có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và phúc khảo bài thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

  • Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phúc khảo bài thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước được quy định tại Điều 16 Quyết định 1731/QĐ-KTNN năm 2016 Quy chế thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành, cụ thể như sau:

   - Giải quyết khiếu nại, tố cáo:

   Trong quá trình tổ chức kỳ thi, trường hợp có đơn khiếu nại, tố cáo, Hội đồng thi phải xem xét giải quyết trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, tố cáo.

   - Phúc khảo bài thi:

   + Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày công bố kết quả thi, nếu người dự thi có đơn xin phúc khảo bài thi, Hội đồng thi có trách nhiệm tổ chức chấm phúc khảo bài thi và trả lời cho người có đơn biết.

   Không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời gian quy định nêu trên (tính theo ngày đơn thư đến tại bộ phận văn thư của cơ quan Kiểm toán nhà nước) và các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng thư điện tử, Fax, Telex.

   + Khi có đơn đề nghị phúc khảo bài thi của người dự thi hoặc theo yêu cầu của Tổng Kiểm toán nhà nước, Chủ tịch Hội đồng thi thành lập Ban phúc khảo bài thi, không bao gồm những thành viên đã tham gia vào Ban chấm thi; Ban phúc khảo bài thi tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

   + Việc chấm phúc khảo kết quả thi do Trưởng Ban phúc khảo bài thi phân công 02 cán bộ chấm thi không phải là thành viên đã chấm bài thi lần một thực hiện; kết quả chấm phúc khảo phải được Chủ tịch Hội đồng thi phê duyệt. Chủ tịch Hội đồng thi phải thông báo kết quả phúc khảo cho người có đơn xin phúc khảo sau khi thông qua Hội đồng thi.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và phúc khảo bài thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Quyết định 1731/QĐ-KTNN năm 2016.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn