Hết thời gian biệt phái được bố trí công việc cũ hay công việc mới?

Ngày hỏi:12/06/2019

Tôi được biết theo quy định của pháp luật, công chức, viên chức có thể bị biệt phái. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi. Trường hợp công chức, viên chức hết thời gian biệt phái được bố trí công việc cũ hay công việc mới?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức 2008 thì. Biệt phái công chức là việc công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị này được cử đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ.

   Tại Điều 53 Luật Cán bộ, công chức 2008, cũng có quy định:

   Điều 53. Biệt phái công chức

   1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức biệt phái công chức đến làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ.

   2. Thời hạn biệt phái không quá 03 năm, trừ một số ngành, lĩnh vực do Chính phủ quy định.

   3. Công chức biệt phái phải chấp hành phân công công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được cử đến biệt phái.

   4. Công chức biệt phái đến miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.

   5. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức biệt phái có trách nhiệm bố trí công việc phù hợp cho công chức khi hết thời hạn biệt phái.
   ...

   => Như vậy, theo quy định trên thì hết thời hạn biệt phái, cán bộ công chức sẽ được bố trí, sắp xếp công việc. Không có quy định nào người biệt phái đó sẽ được bố trí công việc cũ hay công việc mới.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn