Hiệu lực của văn bản hướng dẫn thi hành luật khi văn bản luật hết hiệu lực

26/04/2022

Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh, hoặc Nghị định được ban hành căn cứ vào Pháp luật thì khi Pháp lệnh hết hiệu lực (được quy định trong một văn bản Luật, nhưng không nói Nghị định liên quan hết hiệu lực) thì các Nghị định này có hết hiệu lực hay không? Nếu các Nghị định này hết hiệu lực thì những vấn đề cụ thể Nghị định đã quy định giờ áp dụng thế nào vì Luật ra nhưng chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể. Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  • Theo Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 thì một văn bản quy phạm pháp luật chỉ hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp sau đây:

   - Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản;

   - Được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật mới của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó;

   - Bị bãi bỏ bằng một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

   - Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành, văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực.

   Như vậy, trường hợp văn bản luật hết hiệt lực thì Nghị định hướng dẫn cũng sẽ hết hiệu lực theo quy định của luật này.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về hiệu lực của văn bản hướng dẫn thi hành luật khi văn bản luật hết hiệu lực. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn