Hiệu trưởng trường học có được hưởng phụ cấp công vụ

26/04/2022
Tôi mới được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường tiểu học công lập và hưởng lương theo mã Ngạch công chức. Vậy tôi là công chức hay vẫn là viên chức Nhà nước? Trường hợp của tôi có được hưởng phụ cấp công vụ hay không? – Nguyễn Văn Tám (nguyenvantam***@gmail.com).
  • * Trả lời: Ngày 15/4/2012, Chính phủ ban hành Nghị định số: 34/2012/NĐ-CP về chế độ phụ cấp công vụ.

   Theo đó, Nghị định này quy định về chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ở xã, phường, thị trấn và lực lượng vũ trang.

   Như vậy, căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp của bạn không thuộc đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định số: 34/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

   Vấn đề thứ hai bạn quan tâm chúng tôi xin được tư vấn như sau:

   Theo Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm:

   - Đơn vị sự nghiệp công lập nói tại Nghị định này là các tổ chức được cơ quan có thẩm quyền của Đảng, cơ quan Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội thành lập và quản lý theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản, hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, nghiên cứu khoa học, văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, lao động – thương binh và xã hội, thông tin truyền thông và các lĩnh vực sự nghiệp khác được pháp luật quy định.

   - Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động thuộc Tổng cục, Cục và tương đương trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; tỉnh ủy, thành ủy; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh ủy; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

   Như vậy, với quy định này, trường hợp của bạn được gọi là công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý sự nghiệp công lập.

   Sỹ Điền

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn