Hồ sơ Bộ Công thương trình Chính phủ dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết gồm những gì?

26/04/2022

Thành phần hồ sơ Bộ Công thương trình Chính phủ dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Em là sinh viên khoa Luật kinh tế, trường Đại học Luật Hà Nội. Trong quá trình học, em có tìm hiểu thêm về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Bộ Công Thương, tuy nhiên, một vài vấn đề em chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Cho em hỏi, hiện nay, hồ sơ Bộ Công thương trình Chính phủ dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết gồm những gì? Vấn đề này em có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được sự hỗ trợ từ Quý chuyên gia. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe!  

Tiến Dũng (dung***@gmail.com)

  • Ngày 29/6/2016, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 08/2016/TT-BCT quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương. Thông tư này quy định về công tác chuẩn bị; trình tự, thủ tục lập đề nghị, dự kiến Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; soạn thảo, thẩm định, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành.

   Theo đó, thành phần hồ sơ Bộ Công thương trình Chính phủ dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại Khoản 1 Điều 34 Thông tư 08/2016/TT-BCT. Cụ thể bao gồm:

   a) Tờ trình Chính phủ về dự án, dự thảo;

   b) Dự thảo văn bản đã được chỉnh lý sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp;

   c) Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp;

   d) Bản đánh giá thủ tục hành chính trong dự án, nếu trong dự án có quy định thủ tục hành chính;

   đ) Báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án, nếu trong dự án có quy định liên quan đến vấn đề bình đẳng giới;

   e) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý;

   g) Tài liệu khác (nếu có).

   Tài liệu quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này được gửi bằng bản giấy, các tài liệu còn lại được gửi bằng bản điện tử.

   Trên đây là nội dung tư vấn đối với thắc mắc của bạn về thành phần hồ sơ Bộ Công thương trình Chính phủ dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 08/2016/TT-BCT.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn