Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam

Ngày hỏi:20/07/2017

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Trần Thăng Tiến. Tôi được biết pháp luật quy định thủ tục đề nghị cấp Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để bảo vệ đối tượng cảnh vệ, phục vụ luyện tập, thi đấu thể thao; triển lãm, trưng bày, chào hàng, giới thiệu sản phẩm; làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Cho tôi hỏi, trong các trường hợp khác để được mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam thì phải chuẩn bị hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ gì để làm thủ tục? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Trần Thăng Tiến (thangtien*****@gmail.com)

  • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017 có hiệu lực từ ngày 01/07/2018 thì ngoài các trường hợp mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để bảo vệ đối tượng cảnh vệ, phục vụ luyện tập, thi đấu thể thao; triển lãm, trưng bày, chào hàng, giới thiệu sản phẩm; làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật thì đối với các trường hợp khác phải chuẩn bị hồ sơ đề nghi bao gồm các loại giấy tờ sau:

   - Văn bản đề nghị nêu rõ lý do, thời hạn mang vào, ra; họ và tên, số, ngày cấp thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người mang vũ khí, công cụ hỗ trợ; số lượng, chủng loại, nhãn hiệu, số hiệu, ký hiệu vũ khí, công cụ hỗ trợ; cơ số đạn, phụ kiện kèm theo (nếu có) và phương tiện vận chuyển; cửa khẩu mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

   - Giấy giới thiệu kèm theo bản sao thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Chứng minh Công an nhân dân hoặc giấy chứng minh do Quân đội nhân dân cấp của người đến liên hệ;

   - Văn bản đồng ý của Bộ trưởng Bộ Công an.

   Để mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam phải chuẩn bị hồ sơ đề nghị bao gồm các loại giấy tờ trên nộp tại cơ quan Công an có thẩm quyền do Bộ trưởng Bộ Công an quy định xem xét quyết định.

   Trên đây là nội dung tư vấn về hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn