Hồ sơ khai thuế bao gồm những tài liệu gì?

Ngày hỏi:13/03/2019

Đối với tất cả các loại thuế, thì thông thường hồ sơ khai thuế sẽ bao gồm những giấy tờ gì? Ban biên tập có thể cung cấp thông tin giúp tôi được không? Chân thành cảm ơn 

Bích Đào - Đà Nẵng

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 83/2013/NĐ-CP, được bổ sung bởi Khoản 1 Điều 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CP thì:

   1. Hồ sơ khai thuế bao gồm tờ khai thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định và các tài liệu liên quan làm căn cứ để người nộp thuế khai thuế, tính thuế.

   2. Tờ khai thuế phải có các nội dung chính sau đây:

   a) Tên loại, mã hiệu tờ khai thuế;

   b) Kỳ tính thuế hoặc thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế;

   c) Thông tin về người nộp thuế: Tên, mã số thuế, địa chỉ giao dịch;

   d) Các thông tin về căn cứ để tính số thuế phải nộp;

   đ) Chữ ký của người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế;

   Trường hợp người nộp thuế kê khai thuế thông qua đại lý thuế thì ngoài các thông tin quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản này, tờ khai thuế có các nội dung sau: Tên, mã số thuế, địa chỉ giao dịch của đại lý thuế; hợp đồng đại lý; nhân viên đại lý thuế; chữ ký nhân viên đại lý thuế.

   3. Hồ sơ khai thuế điện tử thực hiện theo quy định của pháp luật về thủ tục hải quan điện tử, thủ tục thuế điện tử.

   4. Căn cứ tình hình thực tế và điều kiện của cơ quan thuế, cơ quan hải quan và cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc người nộp thuế không phải nộp các chứng từ trong hồ sơ khai, nộp thuế, hồ sơ hoàn thuế và các hồ sơ thuế khác mà cơ quan quản lý nhà nước đã có.

   Trên đây là nội dung quy định về hồ sơ khai thuế. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 83/2013/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn