Hồ sơ kiến nghị khởi tố và việc giao, nhận hồ sơ vụ án hình sự giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Cơ quan thanh tra

26/04/2022

Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì hồ sơ kiến nghị khởi tố và việc giao, nhận hồ sơ vụ án hình sự giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Cơ quan thanh tra được quy định ra sao?

  • Tại Điều 9 Thông tư liên tịch 03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP, có quy định:

   - Người ra quyết định thanh tra có thẩm quyền quyết định chuyển hồ sơ và kiến nghị khởi tố đến Cơ quan điều tra để xem xét khởi tố vụ án hình sự. Tài liệu trong hồ sơ kiến nghị khởi tố là bản gốc, nếu tài liệu là bản sao thì có công chứng, chứng thực hợp pháp hoặc đóng dấu xác nhận sao y của Cơ quan thanh tra. Hồ sơ kiến nghị khởi tố gồm các tài liệu sau:

   + Văn bản kiến nghị khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan thanh tra;

   + Quyết định thanh tra; biên bản, tài liệu xác minh sự việc; báo cáo giải trình của đối tượng thanh tra;

   + Báo cáo của Trưởng đoàn thanh tra về vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm của đối tượng thanh tra;

   + Kết luận thanh tra trong trường hợp đã kết thúc cuộc thanh tra;

   + Tài liệu khác có liên quan;

   + Bản kê các tài liệu trong hồ sơ.

   - Việc giao, nhận hồ sơ kiến nghị khởi tố vụ án hình sự được lập thành biên bản và tiến hành tại trụ sở Cơ quan thanh tra hoặc trụ sở Cơ quan điều tra. Cơ quan thanh tra gửi kiến nghị khởi tố vụ án hình sự kèm theo bản sao hồ sơ cho Viện kiểm sát có thẩm quyền.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn