Hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ cơ sở giáo dục đại học

26/04/2022

Hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ cơ sở giáo dục đại học được quy định như thế nào? Xin chào Ban Biên tập. Tôi là Nguyễn Phương Thùy, hiện đang sống tại Quận 5, Tp.HCM. Tôi hiện là giảng viên đại học và đang tìm hiểu về "Giải thưởng Khoa học và công nghệ" dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học. Nhờ ban biên tập giải đáp giúp tôi: Hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng nêu trên bao gồm những giấy tờ gì? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.      

  • The quy định tại Điều 6 Quy chế xét tặng Giải thưởng “Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học” do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm Thông tư 11/2017/TT-BGDĐT thì nội dung này được quy định như sau:

   1. Hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng cấp cơ sở

   a) Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng (mẫu 01 - phụ lục);

   b) Báo cáo tóm tắt công trình tham gia xét tặng Giải thưởng (mẫu 02 - phụ lục);

   c) Trang bìa của Báo cáo công trình tham gia xét tặng giải thưởng (mẫu 03- phụ lục);

   d) Tài liệu liên quan đến việc công bố, văn bản xác nhận ứng dụng công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

   đ) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước (nếu có) theo mẫu 10, 11 tại Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

   e) Bản sao các văn bản, tư liệu khoa học và công nghệ, tài liệu khác có liên quan đến công trình (nếu có).

   2. Hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng cấp Bộ (01 bản chính và 10 bản sao)

   a) Công văn đề nghị xét tặng Giải thưởng của cơ sở giáo dục đại học (mẫu 04 - phụ lục);

   b) Quyết định thành lập Hội đồng cấp cơ sở, biên bản họp Hội đồng cấp cơ sở, phiếu nhận xét, đánh giá của các thành viên Hội đồng cấp cơ sở (mẫu 05, 06 và 07 - phụ lục);

   c) Hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này.

   Trên đây là nội dung tư vấn về hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ cơ sở giáo dục đại học. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 11/2017/TT-BGDĐT.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn