Hồ sơ, thủ tục trình giải quyết công việc của lãnh đạo Vụ Pháp chế

26/04/2022

Cho tôi hỏi hồ sơ, thủ tục trình giải quyết công việc của lãnh đạo Vụ Pháp chế được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Theo quy định tại Điều 13 Quyết định 441/QĐ-KTNN năm 2017 thì hồ sơ, thủ tục trình giải quyết công việc của lãnh đạo Vụ Pháp chế như sau:

   1. Hồ sơ trình giải quyết công việc bao gồm:

   - Tờ trình;

   - Dự thảo văn bản, đề án, chương trình, kế hoạch (sau đây gọi chung là văn bản, đề án);

   - Ý kiến tham gia của các Phòng có liên quan và báo cáo giải trình, tiếp thu (nếu có);

   - Văn bản hoặc ý kiến thẩm định đề án, văn bản theo quy định (nếu có);

   - Các tài liệu cần thiết khác.

   2. Thủ tục trình Lãnh đạo Vụ Pháp chế giải quyết công việc:

   - Tờ trình Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế phải do Trưởng phòng ký;

   - Lãnh đạo Phòng ký Tờ trình phải ký nháy vào dự thảo văn bản, đề án và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Vụ Pháp chế về nội dung của văn bản, đề án đó;

   - Đối với những vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng khác hoặc có sự phối hợp giải quyết công việc, trong hồ sơ trình phải có ý kiến chính thức bằng văn bản của các Phòng có liên quan.

   Trên đây là quy định về hồ sơ, thủ tục trình giải quyết công việc của lãnh đạo Vụ Pháp chế.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn