Hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Công Thương ký ban hành thông tư/thông tư liên tịch gồm những gì?

26/04/2022

Thành phần hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Công Thương ký ban hành thông tư/thông tư liên tịch được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Em là sinh viên khoa Luật kinh tế, trường Đại học Luật Hà Nội. Trong quá trình học, em có tìm hiểu thêm về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Bộ Công Thương, tuy nhiên, một vài vấn đề em chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Cho em hỏi, hiện nay, hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Công Thương ký ban hành thông tư/thông tư liên tịch gồm những gì? Vấn đề này em có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được sự hỗ trợ từ Quý chuyên gia. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe!  

Minh Tiến (0906****)

  • Ngày 29/6/2016, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 08/2016/TT-BCT quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương. Thông tư này quy định về công tác chuẩn bị; trình tự, thủ tục lập đề nghị, dự kiến Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; soạn thảo, thẩm định, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành.

   Theo đó, thành phần hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Công Thương ký ban hành thông tư/thông tư liên tịch là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại Khoản 1 Điều 37 Thông tư 08/2016/TT-BCT. Cụ thể bao gồm:

   a) Tờ trình Bộ trưởng về dự thảo thông tư/thông tư liên tịch;

   b) Dự thảo thông tư/thông tư liên tịch đã chỉnh lý sau khi có ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế;

   c) Báo cáo thẩm định của Vụ Pháp chế; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định;

   d) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo;

   đ) Báo cáo đánh giá tác động; bản đánh giá thủ tục hành chính trong trường hợp được luật giao quy định thủ tục hành chính; báo cáo lồng ghép vấn đề bình đẳng giới (nếu có);

   e) Dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính quy định trong dự thảo (nếu có);

   g) Bản tiếp thu, giải trình ý kiến của các Lãnh đạo Bộ;

   h) Tài liệu khác (nếu có).

   Cũng theo quy định này, dự thảo thông tư/thông tư liên tịch trình Bộ trưởng ký ban hành phải có đầy đủ các tài liệu quy định tại Khoản 1 Điều này; chữ ký tắt của lãnh đạo đơn vị chủ trì soạn thảo; chữ ký tắt của lãnh đạo Vụ Pháp chế ở góc phải cuối mỗi trang của dự thảo văn bản và chữ ký tắt của Chánh Văn phòng Bộ vào vị trí cuối cùng ở phần “Nơi nhận” theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xây dựng quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức.

   Trên đây là nội dung tư vấn đối với thắc mắc của bạn về thành phần hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Công Thương ký ban hành thông tư/thông tư liên tịch. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 08/2016/TT-BCT.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn