Hoạt động cung cấp dữ liệu mở của cơ quan nhà nước cho tổ chức, cá nhân thực hiện theo các nguyên tắc như thế nào?

Ngày hỏi:28/05/2022

Hoạt động cung cấp dữ liệu mở của cơ quan nhà nước cho tổ chức, cá nhân thực hiện theo các nguyên tắc nào? Trách nhiệm ban hành danh mục dữ liệu mở của cơ quan nhà nước được quy định như thế nào? Mong nhận được hồi đáp!

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Hoạt động cung cấp dữ liệu mở của cơ quan nhà nước cho tổ chức, cá nhân thực hiện theo các nguyên tắc nào?

   Căn cứ Khoản 1 Điều 17 Nghị định 47/2020/NĐ-CP hoạt động cung cấp dữ liệu mở của cơ quan nhà nước cho tổ chức, cá nhân thực hiện theo các nguyên tắc như sau:

   1. Hoạt động cung cấp dữ liệu mở của cơ quan nhà nước cho tổ chức, cá nhân thực hiện theo các nguyên tắc sau:

   a) Dữ liệu mở phải toàn vẹn và phản ánh đầy đủ nội dung thông tin cơ quan nhà nước cung cấp;

   b) Dữ liệu mở được cung cấp là dữ liệu được cập nhật mới nhất;

   c) Dữ liệu mở phải có khả năng truy cập sử dụng được trên môi trường mạng;

   d) Dữ liệu mở phải đảm bảo khả năng thiết bị số có thể gửi, nhận, lưu trữ và xử lý được;

   đ) Tổ chức, cá nhân được tự do truy cập sử dụng dữ liệu mở, không yêu cầu khai báo định danh khi khai thác, sử dụng dữ liệu mở;

   e) Dữ liệu mở ở định dạng mở;

   g) Sử dụng dữ liệu mở là miễn phí;

   h) Ưu tiên cung cấp dữ liệu mở đối với dữ liệu mà người dân, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng cao.

   Trách nhiệm ban hành danh mục dữ liệu mở của cơ quan nhà nước được quy định như thế nào?

   Căn cứ Khoản 2 Điều 17 Nghị định 47/2020/NĐ-CP trách nhiệm ban hành danh mục dữ liệu mở của cơ quan nhà nước được quy định như sau:

   2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm ban hành danh mục dữ liệu mở của cơ quan nhà nước, tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai công bố dữ liệu mở của cơ quan nhà nước trong phạm vi quản lý của mình.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn