Hội đồng tuyển dụng công chức có nhiệm vụ, quyền hạn gì?

26/04/2022

Liên quan đến công tác tuyển dụng công chức. Ban biên tập cho tôi hỏi. Hội đồng tuyển dụng công chức có những nhiệm vụ, quyền hạn gì? Mong sớm nhận hồi đáp.

  • Tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định 138/2020/NĐ-CP, có quy định về điều kiện đăng ký dự tuyển công chức. Như sau:

   Hội đồng tuyển dụng làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến mà Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng đã biểu quyết. Hội đồng tuyển dụng có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

   - Thành lập các bộ phận giúp việc: Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban chấm phúc khảo (nếu có), Ban kiểm tra sát hạch khi tổ chức thực hiện phỏng vấn tại vòng 2.

   Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng thành lập Tổ Thư ký giúp việc;

   - Tổ chức thu phí dự tuyển và sử dụng phí dự tuyển theo quy định;

   - Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, tổ chức thi, chấm thi, chấm phúc khảo theo quy chế;

   - Báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định công nhận kết quả thi tuyển, xét tuyển;

   - Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức thi tuyển, xét tuyển;

   - Hội đồng tuyển dụng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn