Hội đồng tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng có nhiệm vụ gì?

Ngày hỏi:14/03/2019

Đang công tác tại Tổng công ty Xăng dầu Quân đội trực thuộc Bộ Quốc Phòng. Tôi có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Cụ thể: Hội đồng tuyển dụng Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng có nhiệm vụ gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hội đồng tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng có nhiệm vụ quy định tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư 241/2017/TT-BQP quy định về tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, cụ thể như sau:

   - Giúp cấp ủy, chỉ huy đơn vị tổ chức thực hiện việc tuyển dụng theo hình thức xét tuyển hoặc thi tuyển.

   - Thành lập các bộ phận giúp việc gồm: Ban kiểm tra, thẩm định trong trường hợp tổ chức xét tuyển hoặc ban đề thi, ban coi thi, ban phách, ban chấm thi trong trường hợp tổ chức thi tuyển.

   - Tổ chức kiểm tra, thẩm định việc xét tuyển hoặc tổ chức thi và chấm thi trong trường hợp thi tuyển.

   - Tổng hợp kết quả xét tuyển hoặc thi tuyển trình cấp ủy, chỉ huy xét duyệt và báo cáo đề nghị bằng văn bản về Bộ Quốc phòng quyết định tuyển dụng.

   - Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình xét tuyển hoặc thi tuyển theo quy định của pháp luật.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn