Họp giao ban lãnh đạo Vụ Pháp chế

26/04/2022

Xin chào ban biên tập, tôi đang tìm hiểu các quy định về quy chế làm việc của Vụ pháp chế. Cho tôi hỏi họp giao ban lãnh đạo Vụ Pháp chế được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Theo quy định tại Điều 18 Quyết định 441/QĐ-KTNN năm 2017 thì Họp giao ban Lãnh đạo Vụ Pháp chế như sau:

   1. Lãnh đạo Vụ Pháp chế họp giao ban ít nhất 01 tháng 01 lần. Thời gian cụ thể do Vụ trưởng quyết định.

   Thành phần: Lãnh đạo Vụ Pháp chế, Trưởng phòng và thành phần khác do Vụ trưởng quyết định.

   2. Nội dung họp:

   - Thông tin về tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác của Lãnh đạo Vụ Pháp chế, kết quả công việc đã giải quyết và các công việc dự kiến thực hiện;

   - Thảo luận và cho ý kiến đối với những công việc phát sinh, phức tạp hoặc cần phối hợp xử lý giữa Lãnh đạo Vụ Pháp chế;

   - Thảo luận các vấn đề cần lấy ý kiến tập thể Lãnh đạo Vụ Pháp chế trước khi Vụ trưởng quyết định.

   - Các nội dung khác theo chỉ đạo của Vụ trưởng hoặc đề xuất của các Phòng trong Vụ Pháp chế được Vụ trưởng chấp thuận.

   3. Theo yêu cầu công việc, Vụ trưởng triệu tập hợp Lãnh đạo Vụ Pháp chế đột xuất.

   Trên đây là quy định về họp giao ban Lãnh đạo Vụ Pháp chế.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn