Hợp tác xã có quyền tặng giấy khen cho thành viên HTX hay không?

26/04/2022

Cho tôi hỏi, hợp tác xã có quyền tặng giấy khen cho thành viên HTX của mình hay không? Nếu được thì ai có quyền ký tặng?

  • Hợp tác xã có quyền tặng giấy khen cho thành viên HTX hay không?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 41 và Khoản 46 Điều 1 Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi 2013 quy định giấy khen gồm:

   a) Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

   b) Giấy khen của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp, hợp tác xã;

   c) Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

   d) Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

   đ) Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

   Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp, hợp tác xã quyết định tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động tiên tiến” và giấy khen.

   Như vậy theo quy định thì hợp tác xã cũng có thể quyết định tặng giấy khen cho cá nhân, tổ chức (Cụ thể được áp dụng theo quy chế khen thưởng của hợp tác xã).

   Và theo Luật Hợp tác xã 2012 thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hợp tác xã sẽ có thẩm quyền quyết định tặng giấy khen thành viên hoặc cá nhân, tổ chức không phải là thành viên, nhưng có công xây dựng, phát triển hợp tác xã.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn