Huy hiệu Đảng mất có được cấp lại không?

26/04/2022

Xin hỏi trường hợp Đảng viên làm mất Huy hiệu Đảng thì có được xem xét cấp lại hay không? Nếu được thì Đảng viên này cần làm giấy tờ gì để được xem xét cấp lại.

  • Căn cứ Mục 18.4 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2016 có quy định:

   Đảng viên để mất Huy hiệu Đảng, nếu có lý do chính đáng thì được xét cấp lại Huy hiệu Đảng.

   Như vậy trường hợp đảng viên làm mất Huy hiệu Đảng nếu có lý do chính đáng thì được xét cấp lại Huy hiệu Đảng.

   Và theo Điểm a Khoản 1.1 Mục 1 III. Hướng dẫn 09-HD/BTCTW năm 2017 có quy định:

   Đảng viên mất Huy hiệu Đảng làm bản tường trình nói rõ lý do bị mất Huy hiệu Đảng đề nghị chi bộ.

   Vậy nên trong trường hợp bị mất Huy hiệu Đảng thì Đảng viên nên làm bản tường trình nói rõ lý do bị mất Huy hiệu Đảng đề nghị chi bộ xem xét. Nếu đủ điều kiện thì chi bộ đề nghị cấp ủy cấp trên xem xét cấp lại Huy hiệu Đảng bị mất.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn