Khi chuyển sang ngạch cán sự có phải thi nâng ngạch không?

Ngày hỏi:14/10/2019

Cho mình hỏi: Khi chuyển sang ngạch cán sự có thi hay không vậy? Mong nhận được phản hồi từ anh chị. Xin cảm ơn!

  • Khi chuyển sang ngạch cán sự có phải thi nâng ngạch không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 1 Điều 44 Luật cán bộ công chức 2008 quy định: Việc nâng ngạch phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thông qua thi tuyển.

   Như vậy, khi chuyển sang ngạch cán sự thì phải thi nâng ngạch theo quy định.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn