Khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

26/04/2022

Trong các trường hợp nào việc khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao từ ngày 10/9/2020?

  • Căn cứ theo Khoản 4 Điều 6 Thông tư 01/2020/TT-TANDTC (có hiệu lực từ ngày 10/09/2020) thì khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao gồm các trường hợp sau:

   - Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với các khiếu nại quyết định, hành vi của mình, của công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý của Chánh Tòa án nhân dân tối cao;

   - Giải quyết khiếu nại lần hai đối với khiếu nại quyết định, hành vi của Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, của công chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

   Trên đây là các trường hơp khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn