Không hiện diện thương mại tại Việt Nam có được mở tài khoản không?

26/04/2022

Công ty tôi là công ty nước ngoài, không hiện diện thương mại tại Việt Nam nhưng có góp vốn vào một doanh nghiệp tại Việt nam, vậy cho hỏi công ty tôi có được mở tài khoản tại ngân hàng thương mại Việt Nam không?

  • Theo Điều 3 và Điều 7 Thông tư 05/2014/TT-NHNH quy định như sau:

   - Nhà đầu tư nước ngoài bao gồm đối tượng người không cư trú là tổ chức và cá nhân nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam.

   - Hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài bao gồm các hình thức sau đây:

   + Góp vốn, mua, bán cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào doanh nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 06/2019/TT-NHNN ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.

   + Góp vốn, mua, bán cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào doanh nghiệp có cổ phiếu niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.

   + ...

   - Khi thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài phải mở một (01) tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại một (01) ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu chi được phép theo quy định tại Điều 7 của Thông tư này.

   => Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp thì công ty bạn là công ty nước ngoài và không hiện diện thương mại tại Việt Nam, do đó căn cứ quy định trên thì công ty bạn được góp vốn vào doanh nghiệp tại Việt Nam, và được mở tài khoản đầu tư gián tiếp tại ngân hàng thương mại của Việt Nam.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn