Kiểm toán nhà nước khu vực là gì?

Theo dõi sự thay đổi của Kiểm toán nhà nước khu vực

Kiểm toán nhà nước khu vực là gì?

  • Căn cứ pháp lý: Điều 3 Luật Kiểm toán nhà nước 2015

   Kiểm toán nhà nước khu vực là đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, thực hiện kiểm toán đối với đơn vị được kiểm toán ở địa phương và các nhiệm vụ theo sự phân công của Tổng Kiểm toán nhà nước.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn