Kinh phí của việc tuyển chọn, xét duyệt, đào tạo sĩ quan dự bị lấy từ đâu?

26/04/2022

Tôi thấy hằng năm thường tổ chức tuyển chọn, xét duyệt, đào tạo sĩ quan dự bị. Vậy kinh phí của việc tuyển chọn, xét duyệt, đào tạo sĩ quan dự bị lấy từ đâu? Mong giải quyết theo quy định mới.

  • Khoản 6 Điều 6 Nghị định 78/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 19/8/2020) quy định về nguồn kinh phí cho việc tuyển chọn, xét duyệt, đào tạo sĩ quan dự bị, cụ thể:

   - Kinh phí bảo đảm tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị cho đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định này do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán chi hằng năm của Bộ Quốc phòng;

   - Kinh phí tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị cho đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định này do ngân sách địa phương bảo đảm;

   - Kinh phí bảo đảm tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị cho đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị định này do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán chi hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Trên đây là hỗ trợ của chúng tôi về nguồn kinh phí của việc tuyển chọn, xét duyệt, đào tạo sĩ quan dự bị.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn