Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức kiểm toán nhà nước được lấy từ đâu?

26/04/2022

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức kiểm toán nhà nước được lấy từ đâu? Xin chào Ban biên tập, tôi là Bảo Nam, công chức nhà nước đã về hưu, có thắc mắc về việc tổ chức bồi dưỡng công chức, viên chức kiểm toán muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức kiểm toán nhà nước được lấy từ đâu? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! 

  • Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức kiểm toán nhà nước được lấy từ đâu?
   (ảnh minh họa)
  • Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức kiểm toán nhà nước được quy định tại Điều 15 Quyết định 1616/QĐ-KTNN năm 2016 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước, cụ thể như sau:

   - Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước được ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí khác.

   - Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước bao gồm:

   + Kinh phí tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chung của Kiểm toán nhà nước;

   + Kinh phí phân bổ cho đơn vị tự tổ chức đào tạo, bồi dưỡng.

   - Kiểm toán nhà nước thống nhất quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước, trong đó thực hiện phân cấp cho Kiểm toán nhà nước khu vực, đơn vị sự nghiệp trực thuộc quản lý, sử dụng theo quy định và phân bổ kinh phí cho các đơn vị thuộc khối tham mưu, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành sử dụng thông qua đầu mối Văn phòng Kiểm toán nhà nước.

   - Văn phòng Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan xây dựng dự toán kinh phí của kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phương án phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng hàng năm trình Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí và tổng hợp quyết toán kinh phí chi đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức theo quy định.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức kiểm toán nhà nước. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo tại Quyết định 1616/QĐ-KTNN năm 2016.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn