Kỳ hạn báo cáo và ngày gửi báo cáo thống kê ngành LĐTBXH

26/04/2022

Cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì kỳ hạn báo cáo và ngày gửi báo cáo thống kê ngành LĐTBXH được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 15/2019/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực ngày 02/11/2019) thì kỳ hạn báo cáo và ngày gửi báo cáo thống kê ngành LĐTBXH như sau:

   1. Kỳ hạn báo cáo là 01 năm, tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo.

   2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo chậm nhất là ngày 15 tháng 01 năm kế tiếp của năm báo cáo theo dấu bưu điện (trừ trường hợp mẫu biểu báo cáo yêu cầu khác).

   3. Các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra Bộ tổng hợp thông tin thống kê gửi Vụ Kế hoạch – Tài chính và Trung tâm Thông tin chậm nhất là ngày 31 tháng 01 năm kế tiếp của năm báo cáo.

   Trên đây là quy định kỳ hạn báo cáo và ngày gửi báo cáo thống kê ngành LĐTBXH.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn