Kỷ luật khiển trách đối với viên chức trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính khi nào?

26/04/2022

Cho tôi hỏi hình thức kỷ luật khiển trách đối với viên chức trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính sẽ được áp dụng khi viên chức vi phạm những quy định nào? Nhờ hỗ trợ theo quy định mới, cảm ơn!

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 24 Nghị định 19/2020/NĐ-CP (Có hiệu lưc ngày 01/7/2020) thì hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng đối với viên chức có một trong các hành vi vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính sau đây:

   - Tiết lộ thông tin, tài liệu về kết luận kiểm tra khi chưa có kết luận chính thức;

   - Thực hiện không đầy đủ, chính xác kết luận kiểm tra;

   - Không giải quyết hoặc giải quyết không kịp thời khiếu nại, tố cáo trong xử lý vi phạm hành chính.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn