Lập kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng dầu dự trữ gồm những kế hoạch nào?

26/04/2022

Cho mình hỏi về việc lập kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng dầu dự trữ, bao gồm những kế hoạch nào? Cảm ơn.

  • Khoản 1 Điều 16 Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia Ban hành kèm theo Quyết định 16/2020/QĐ-TTg (Có hiệu lực từ 01/07/2020) quy định như sau:

   Hàng năm, bộ, ngành quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia lập kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng dầu dự trữ quốc gia, bao gồm kế hoạch xây dựng mới và kế hoạch rà soát, sửa đổi, bổ sung kèm theo dự án xây dựng gửi Bộ Tài chính thẩm định, ban hành.

   Như vậy lập kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng dầu dự trữ quốc gia, bao gồm có:

   - Kế hoạch xây dựng mới;

   - Kế hoạch rà soát, sửa đổi, bổ sung.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn