Lập, thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn dự án đầu tư công của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày hỏi:12/03/2019

Đang công tác trong ngành y tế. Tôi được biết sắp tới đây đơn vị tôi sẽ được đầu tư xây dựng lại trụ sở. Việc đầu tư xây dựng hệ thống xử lý rác thải y tế. Liến quan đến quy trình thẩm định phê duyệt dự án. Tôi có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Lập, thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn dự án đầu tư công của Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Lập, thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn dự án đầu tư công của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tại Điều 6 Quyết định 2540/QĐ-BTNMT năm 2018 ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư công của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

   - Vụ Kế hoạch - Tài chính căn cứ vào quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư công hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ lập kế hoạch đầu tư công trung hạn, chủ trì tổ chức thẩm định theo đúng quy định tại Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn thi hành.

   - Các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện việc báo cáo Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị (theo phân công của Bộ trưởng) để hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn đảm bảo thời gian quy định.

   - Sau khi nhận được kế hoạch của các đơn vị lập và đề xuất, Vụ Kế hoạch - Tài chính rà soát, lấy ý kiến các đơn vị có liên quan; xin ý kiến các Lãnh đạo Bộ và tiếp thu, hoàn chỉnh, tổng hợp chung kế hoạch đầu tư công trung hạn của Bộ trình Bộ trưởng xem xét, phê duyệt.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn