Mã số thẻ của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

26/04/2022

Từ ngày 15/12 thì mã số thẻ của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội được quy định như thế nào? Mong nhận được phản hồi.

  • Theo Khoản 9 Điều 1 Thông tư 16/2019/TT-BLĐTBXH (Có hiệu lực ngày 15/12/2019) quy định mã số thẻ của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, cụ thể như sau:

   => Mỗi công chức thanh tra chuyên ngành được cấp một mã số thẻ, Mã số thẻ gồm:

   - Nhóm ký tự đầu: A09 là mã số của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

   - Nhóm ký tự tiếp theo là ký hiệu phần chữ viết tắt tên của từng đơn vị:

   + Cục Quản lý lao động ngoài nước viết tắt là: QLLĐNN;

   + Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp viết tắt là: TCGDNN;

   + Cục An toàn lao động viết tắt là: ATLĐ.

   Ví dụ: A09-QLLĐNN.01, trong đó: A09 là mã số của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; QLLĐNN là Cục Quản lý lao động ngoài nước; 01 là số thứ tự công chức thanh tra chuyên ngành được cấp thẻ

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn