Miễn chế độ tập sự đối với giáo viên

26/04/2022

Xin hỏi sinh viên trước khi trúng tuyển có thời gian hợp đồng giảng dạy tại trường do Hiệu trưởng đóng bảo hiểm 12 tháng, khi trúng tuyển hợp đồng có miễn thời gian tập sự không? Cảm ơn!

  • Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 10 Thông tư 15/2012/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức:
   Điều 10. Trường hợp được miễn thực hiện chế độ tập sự
   1. Người trúng tuyển viên chức được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau:
   a) Đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong ngành, lĩnh vực cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lên;
   b) Trong thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.
   2. Người được tuyển dụng đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, nếu không có đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này thì phải thực hiện chế độ tập sự. Như vậy, nếu người đó đáp ứng cả 2 điều kiện trên thì được miễn chế độ tập sự.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Khoản 1 và Khoản 2 Điều 10 Thông tư 15/2012/TT-BNV Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn