Một số câu hỏi thảo luận tại buổi học chuyên đề tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

26/04/2022

 Trong buổi học chuyên đề tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam thì cần phải thảo luận những nội dung nào? Cảm ơn!

  • Căn cứ Mục III Chuyên đề 1 Phần B Quyết định 778/QĐ-UBDT năm 2019 quy định một số câu hỏi thảo luận tại buổi học chuyên đề tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam như sau:

   Câu 1. Ở địa phương, nơi anh (chị) công tác có những dân tộc thiểu số nào? Hãy nêu đặc điểm của các dân tộc đó. Trong quá trình tham mưu xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc, anh (chị) có căn cứ vào các đặc điểm của các dân tộc thiểu số không?

   Câu 2. Ở địa phương hoặc ở đơn vị công tác của anh (chị) có biểu hiện của tư tưởng dân tộc lớn, dân tộc hẹp hòi, tự ti, định kiến, phân biệt, kỳ thị, chia rẽ dân tộc không? Nếu có, thì đề xuất giải pháp như thế nào để giải quyết vấn đề trên?

   Câu 3. Quan hệ dân tộc trên địa bàn anh (chị) công tác hiện đang có những vấn đề gì? Với cương vị là lãnh đạo cấp phòng, anh (chị) có những giải pháp gì để tăng cường quan hệ dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, trong thời gian tới?

   Câu 4. Trong cộng đồng dân tộc nơi anh (chị) công tác hiện đang có những vấn đề gì? Với cương vị lãnh đạo cấp phòng, anh (chị) có những giải pháp gì để giải quyết vấn đề trên?

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn