Một tiêu chí sức khỏe điểm 3 có được tham gia nghĩa vụ quân sự không?

Ngày hỏi:20/12/2019

Em đã khám Nghĩa vụ quân sự đợt 2 và tổng sổ điểm là 1 hết, chỉ riêng về răng em bị điểm 3. Vậy em được đi Nghĩa vụ quân sự không?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 3 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định các tiêu chuẩn sức khỏe tuyển quân tham gia nghĩa vụ quân sự như sau:

   - Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

   - Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

   - Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

   Mặt khác, tại Khoản 4 Điều 9 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định cách phân loại sức khỏe tuyển quân tham gia nghĩa vụ quân sự như sau:

   - Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

   - Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

   - Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

   - Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;

   - Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

   - Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

   Theo thông tin bạn cung cấp tổng hợp sức khỏe của bạn đều loại 1 chỉ có tiêu chí răng xếp điểm 3, như vậy sức khỏe của bạn xếp loại 3.

   Đối chiếu với quy định trên thì bạn vẫn được tham gia nghĩa vụ quân sự nhưng bị hạn chế đơn vị đóng quân.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn