Mức khoán kinh phí đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc của lãnh đạo thuộc Bộ Tài chính

Ngày hỏi:04/10/2016

Mức khoán kinh phí đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc hàng ngày của lãnh đạo thuộc Bộ Tài chính được xác định như thế nào? Bạn đọc Nguyễn Ngọc Tâm, địa chỉ mail nguyenn****@gmail.com hỏi: Em có xem các hình ảnh về các lãnh đạo Bộ Tài chính đi xe ta-xi, xe không phải là xe công đi làm. Em thấy rất thú vị. Em muốn hỏi: Vậy mức khoán kinh phí đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc hàng ngày của lãnh đạo thuộc Bộ Tài chính được xác định như thế nào? Em cảm ơn!

 • Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô được quy định tại Quyết định 1997/QĐ-BTC năm 2016 quy định chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (Có hiệu lực từ ngày 01/10/2016), theo đó:

  Mức khoán kinh phí đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc hàng ngày được xác định như sau:

  Mức khoán đưa đón (đồng/tháng)

  = Đơn giá khoán (đồng/km) x Số km khoán (km) x 02 lượt (lượt) x Số ngày làm việc của tháng (ngày)

  Trong đó:

  - Đơn giá khoán: được xác định theo mức giá của các hãng xe taxi (loại 4 chỗ ngồi) phổ biến trên thị trường;

  - Số km khoán là khoảng cách thực tế từ nơi ở đến nơi làm việc;

  - Số lượt đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc hàng ngày: 02 lượt (đi và về);

  - Số ngày làm việc của tháng theo quy định của Bộ Luật Lao động (22 ngày).

  (Khoản 2 Điều 1 Quyết định 1997/QĐ-BTC)

  Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về vấn đề: Mức khoán kinh phí đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc của lãnh đạo thuộc Bộ Tài chính, được quy định tại Quyết định 1997/QĐ-BTC. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

  Trân trọng!


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn